Rond-de-tafelgesprek 17 januari 2019

opstelling raadzaal
Datum 
17 januari 2019 - 19:30

Op donderdag 17 januari  is er een rond-de-tafelgesprek. Het gesprek begint om 19:30 uur in vergaderruimte de Gunne

U kunt als inwoner of andere belanghebbenden tijdens rond-de-tafelgesprekken meepraten over geagendeerde onderwerpen. Bij de rond-de-tafelgesprek zijn vertegenwoordigers van de poliktieke partijen aanwezig.

Wilt u het woord voeren over een onderwerp die niet op de agenda staat? Dan kunt u dit uiterlijk donderdag 17 januari tot 12:00 uur aangeven bij de griffie via griffie@raalte.nl.