Afvalcontainers bij verhuizing/ nieuwbouw

De afvalcontainers die bij de woning behoren, worden 30 dagen nadat u ben uitgeschreven op het adres, geblokkeerd. Deze 30 dagen beginnen op de officiële verhuisdatum die u aan de gemeente heeft doorgegeven.

De containers moeten leeg worden achtergelaten bij de woning. Hiervoor heeft u dus 30 dagen de tijd na de verhuisdatum. Daarna worden de afvalcontainers niet meer geleegd. U moet dan zelf zorgen voor het afvoeren van het afval.

Als een nieuwe bewoner zich weer inschrijft op het adres, worden de afvalcontainers automatisch weer geactiveerd. Dit kan maximaal 10 werkdagen duren.

Aanvraag containers bij nieuwbouw

  • U geeft eerst uw verhuizing door, dat kan digitaal of aan de balie.
  • U belt daarna met de gemeente om door te geven dat u afvalcontainers bij uw nieuwbouwwoning wilt aanvragen en welk formaat uw voorkeur heeft.
  • De containers binnen de bebouwde kom zijn: 140 of 240 liter gft-, 140 of 240 liter restafval en 240 liter hdm (= plastic, blik, sappakken)
  • De containers voor het buitengebied zijn: 140 of 240 liter restafval en 240 liter hdm ( = plastic, blik, sappakken)
  • Rova levert de containers binnen 10 werkdagen na uw aanvraag af bij uw nieuwe woning.

Geblokkeerde afvalcontainers?

De afvalcontainers kunnen geblokkeerd zijn doordat:

  1. u nog geen verhuisaangifte heeft gedaan. De verhuisdatum is bepalend voor het activeren van de afvalcontainers. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van 8 dagen.
  2. wij uw verhuisaangifte nog niet hebben verwerkt. Is de officiële verhuisdatum al verstreken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0572 347 799.

Kapotte of vermiste afvalcontainer?

Is uw afvalcontainer kapot of mist u een afvalcontainer. Neem dan telefonisch contact op met het ROVA Klantcontactcentrum via (038) 427 37 77.