Welke stappen zijn er tot nu gezet?

In oktober 2020 kon iedereen via een online vragenlijst aangeven wat hij of zij belangrijk vindt als het om windenergie in de gemeente Raalte gaat. De vragenlijst is door bijna 800 inwoners ingevuld. In november 2020 organiseerden we vervolgens een webinar over - de nog op te stellen - richtlijnen voor windenergie. Voor welke duurzaamheidsopgave staan we? Hoe zit dat nou met windenergie? En waarom stellen we richtlijnen op? Daar vertelden we tijdens de webinar meer over. Ook bespraken we de eerste uitkomsten van de vragenlijst.

Na afloop van de webinar kreeg iedereen de kans om te reageren en om vragen te stellen. Er zijn 55 reacties binnengekomen n.a.v. de webinar. De meest gestelde vragen zijn verwerkt in een overzicht per thema. Dit overzicht vindt u verderop deze pagina. Alle andere vragen zijn individueel beantwoord. Er zijn ook enkele zorgen geuit en aandachtspunten meegegeven, zoals effecten op landschap en welke hinder kan ik gaan ervaren? Dit nemen wij mee bij het opstellen van de richtlijnen.

In april en mei 2021 hebben twee bijeenkomsten met de gemeenteraad plaatsgevonden: een informerend rond-de-tafelgesprek en een opiniërend rond-de-tafelgesprek. In deze gesprekken is gesproken over de vraag hoeveel ruimte we in gemeente Raalte aan windenergie willen geven. Beide gesprekken zijn hieronder terug te kijken. Tijdens het opiniërende rond-de-tafelgesprek konden inwoners inspreken.

Informatiestukken
Bekijk hier de achterliggende stukken voor de rond-de-tafelgesprekken (punt 5). Het betreft onder andere twee informatiememo’s en werkkaarten. Deze werkkaarten laten voor de referentiemolens zien hoeveel ruimte er is, als we op basis van bestaande wettelijke en beleidsmatige belemmeringen gebieden uitsluiten. De uiteindelijke hoogte en het type windmolen heeft invloed op de ruimte beschikbaar voor windenergie. De daadwerkelijke ruimte die er is voor windenergie, is maatwerk en is pas per initiatief goed in beeld te brengen. Het is van meer factoren afhankelijk of er ook windmolens kunnen komen.

De werkkaarten zijn opgesteld om de gemeenteraad te faciliteren in het gesprek dat heeft plaatsgevonden op 27 mei, waar de centrale vraag van de avond was: ‘Hoeveel ruimte wil je geven aan windenergie?’. Let op: er is op dit moment geen sprake van concrete initiatieven.