9. Grensgebied en samenwerking

9.1 Zouden de gemeente Raalte en gemeente Hellendoorn kunnen samenwerken als er meer molens bij elkaar komen te staan?

Bij plannen met ruimtelijke effecten die de gemeentegrens overschrijden zoeken we als gemeente in een vroeg stadium contact en samenwerking met de betreffende buurgemeente. We vinden het belangrijk dat omwonenden bij een plan voor een of meerdere windmolens betrokken worden, ongeacht deze omwonenden binnen of buiten de gemeentegrenzen van gemeente Raalte vallen. Voor de infrastructuur geldt dat de initiatiefnemer aan zet is om met de netbeheerder afspraken te maken.

9.2 Is de gemeente Raalte bekend met de adviezen van het College van Rijksadviseurs als het gaat om een centrale aanpak van de opwekking van duurzame energie die boven de gemeentegrens uitstijgt?

Ja, wij zijn als gemeente bekend met de benoemde adviezen van het College van Rijksadviseurs. Voor ons is echter het Klimaatakkoord leidend. In het Klimaatakkoord zijn op landelijk niveau afspraken vastgelegd om de CO2 uitstoot terug te dringen. Eén van die afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) kan worden opgewekt.