8. Opbrengst

8.1 Wat voor effect heeft de windsnelheid (bijvoorbeeld 6,5m/s versus 8m/s) op de opbrengsten van een dorpsmolen en grote windmolen?

Het effect van de verwachtte gemiddelde windsnelheid op een dorpsmolen of een grote windmolen is van groot belang. Dit bepaalt hoeveel energie men verwacht dat de molen kan opwekken. In vergelijking met bijvoorbeeld gemeenten aan de kust, is er minder windaanbod in de gemeente Raalte. Echter, de laatste jaren zijn er door fabrikanten van windmolens vooral windmolens ontwikkeld die het goed doen in een wat luwer windklimaat. Per windproject wordt gekeken wat de gemiddelde windsnelheid is. Dat kan worden bekeken op https://geocontent.rvo.nl/windviewer/

Op de vraag hoe groot het effect is tussen 6,5m/s en 8m/s, moet gekeken worden naar de power curve van de windmolen. Een power curve is een grafiek (opgesteld door de fabrikant) die aangeeft hoeveel energie de windmolen opwekt bij verschillende windsnelheden. Op basis van deze gegevens kan een initiatiefnemer inschatten hoeveel de windmolen op jaarbasis kan produceren. Over het algemeen kan gesteld worden dat de energieproductie exponentieel toeneemt bij hogere masten en langere wieken.