6. Windkaart, locaties en zoekgebieden

6.1 In de webinar werd een afstand van 500 meter tot omwonenden genoemd. Hoeveel plaatsen in de gemeente Raalte bieden ruimte voor een grote windmolen?

Of een windmolenproject gerealiseerd kan worden hangt van veel randvoorwaarden af. Als we kijken naar een grote molen van 250m tiphoogte, dan zijn er in de gemeente plekken die op voorhand niet onmogelijk zijn. De praktijk kan echter anders uitwijzen. De keuze van de windmolen is bepalend voor de te hanteren afstanden ten aanzien van alle belemmeringen. De verspreid liggende woningen in het buitengebied van de gemeente Raalte zorgen ervoor dat de ruimte beperkt is, maar niet onmogelijk. De 500m zoals aangegeven in de webinar is een indicatieve afstand voor geluid tot omwonenden. Pas bij een concreet project kunnen deze afstanden exact berekend worden.

Er is bewust voor gekozen geen locaties op kaart te zetten, gezien de vele randvoorwaarden en afhankelijkheden. Het op kaart zetten van contouren suggereert een bepaalde hardheid van contouren. In de praktijk is er veel maatwerk mogelijk. Een zorgvuldig proces en goede afstemming met omwonenden is noodzakelijk om te komen tot mogelijke windmolenprojecten.

6.2 Initiatief met Zonneparken laat de gemeente helemaal over aan de grote jongens en er worden helaas geen gebieden aangewezen waar ze kunnen komen. Hoe gaat de gemeente om met de markt voor windenergie? Welke windlocaties zijn er in de gemeente?

Wij kiezen ervoor geen zoekgebieden aan te wijzen. Wat wij wél doen is dat we in kaart brengen waar windenergie niet tot de mogelijkheden behoort. Dit betekent dat wij werken met uitsluitingsgebieden. Uitsluitingsgebieden zijn gebieden waar windmolens van 100 en 210 meter tiphoogte niet kunnen komen te staan, doordat plaatsing van windmolens niet voldoet aan de wettelijke eisen.

6.3 Gaat de gemeente actief zoekgebieden aanwijzen voor windenergie?

Wij kiezen ervoor geen zoekgebieden aan te wijzen. Wat wij wél doen is dat we in kaart brengen waar windenergie niet tot de mogelijkheden behoort. Dit betekent dat wij werken met uitsluitingsgebieden. Uitsluitingsgebieden zijn gebieden waar windmolens van 100 en 210 meter tiphoogte niet kunnen komen te staan, doordat plaatsing van windmolens niet voldoet aan de wettelijke eisen.