5. Natuur en landschap

5.1 Windmolens hebben impact op het landschap. Waarom zouden er windmolens in een plattelandsgemeente als Raalte moeten komen?

De energieopgave is een grote opgave, waarbij alle vormen van energie-opwek nodig zijn, waaronder zon op dak, zon op land en windenergie. Zonne-energie en windenergie hebben beide voor- en nadelen. Een windmolen neemt bijvoorbeeld minder ruimte in dan een zonnepark, maar is wel van een grotere afstand te zien. Een grotere windmolen is van een grotere afstand te zien, maar levert meer energie en opbrengst dan een kleinere windmolen. De beleving hiervan kan voor verschillende mensen anders zijn. Hoe de mix van zonne- en windenergie er straks uit komt te zien is afhankelijk van verschillende factoren. De gemeente wil het liefst dat initiatieven uit de samenleving komen, met lokaal draagvlak. Daarnaast is het belangrijk te kijken naar hoe het in het landschap past, hoeveel het kost en opbrengt en waar het ruimtelijk en wettelijk mogelijk is.