Wat is biodiversiteit ?

biodiversiteit

De verschillende soorten planten en dieren houden de natuur in balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur. Dat kan alleen als er ook verschil is:

Bio = Leven

Diversiteit = afwisseling, verschil, verscheidenheid

Biodiversiteit is een soort paraplu voor alle verschillende soorten die we op aarde hebben. Variatie is belangrijk voor het evenwicht. Het zorgt voor schoon water, vruchtbare grond, en een stabiel klimaat. Het levert voedsel op en grondstoffen voor brandstof, kleding, huisvesting maar ook medicijnen.

Soorten

Biodiversiteit omvat dus alle soorten organismen die er op aarde zijn, waaronder alle dieren- en plantensoorten. Op dit moment zijn er ongeveer twee miljoen soorten bekend. Zo’n 40.000 soorten komen er in Nederland voor. Het is veel waarschijnlijker dat er in werkelijkheid vele miljoenen soorten op aarde zijn. Zelfs in Nederland worden nog steeds nieuwe soorten ontdekt. Het lijkt erop dat een groot deel van de biodiversiteit nog onbekend is.

Ecosystemen

Naast de verscheidenheid aan soorten omvat biodiversiteit ook de diverse ecosystemen (ook wel leefgebieden genoemd) waar die soorten voorkomen. Denk aan de tropische regenwouden, de koraalriffen, de savannen of de hoogvenen. Maar ook dichter bij huis; het bos, weiland, landgoed, groenstroken of tuin.

Genen

Tot slot omvat biodiversiteit ook de genetische variatie binnen soorten. Bijvoorbeeld de varianten binnen een boomsoort of de verschillende ondersoorten van een bepaald dier. Daarnaast is er nog een verscheidenheid aan levensvormen die bij de mensen wonen en leven en er ook afhankelijk van zijn. Het gaat dan om dieren die tot huisdier en gewassen die tot landbouwgewassen zijn gemaakt, zoals landbouwgewassen met grotere zaden of vruchten zonder pitten.

Het belang van biodiversiteit

De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Het is van levensbelang voor alle mensen op aarde. Soorten en ecosystemen zorgen voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. Biodiversiteit betekent voor de mens voedsel, bouwmateriaal, brandstof (hout) en grondstoffen voor kleding (zoals katoen) en medicijnen. We noemen dit ecosysteemdiensten. Een evenwichtige natuur, en dus een grote biodiversiteit, is het best in staat om ook in de toekomst deze ecosysteemdiensten te verzorgen.

Meer informatie

Kijk op www.biodiversiteit.nl voor meer informatie.