Bomen en zonnepanelen

De gemeente Raalte hanteert het beleid dat er slechts in zeer bijzondere omstandigheden toestemming wordt gegeven om bomen te kappen om het rendement van zonnepanelen te verbeteren. Dit is in een beleidsregel vastgesteld, omdat bomen meerdere functies vervullen.

Bomen leveren onder andere een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen, hebben een meerwaarde voor de beleving van de leefomgeving, werken als buffer tegen de hitte in de zomer en hebben een functie voor natuur en ecologie. Het verkrijgen van een beter/hoger rendement van zonnepanelen kan dan ook niet als argument worden aangemerkt om het kappen van bomen mogelijk te maken.