Zeven mensen met succes naar betaald werk

Road2Work IJssel-Vecht heeft bij de presentatie van het jaarverslag 2017 bekend gemaakt dat zij in het eerste jaar van haar bestaan al zeven mensen heeft begeleid naar betaald werk.

Het re-integratiebedrijf Road2Work is actief voor de gemeenten Raalte, Dalfsen en Zwartewaterland. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt doen werkervaring op bij Road2Work. Deze werkervaring bestaat uit het sorteren en demonteren van afgedankte elektrische apparaten. Daardoor wordt  het milieu minder belast met schadelijke stoffen.

Mensen die al langere tijd van een uitkering moeten leven, zijn meestal niet meer gewend om te werken. Daardoor worden zij als werknemer minder interessant voor bedrijven. Bij Road2Work doen mensen in een bedrijfsmatige omgeving werkervaring op, zonder dat er direct de druk is om een prestatie te leveren. Mensen kunnen daardoor weer arbeidsvaardigheden aanleren, zodat ze na verloop van tijd klaar zijn voor een betaalde baan. Bij Road2Work gelden dezelfde regels als bij ieder ander bedrijf, alleen krijgen mensen meer de gelegenheid om langzamerhand weer te wennen aan het arbeidsproces. Dit gebeurt onder deskundige begeleiding.

De werkzaamheden bestaan uit het sorteren en demonteren van afgedankte elektrische apparaten. Deze apparaten worden ingezameld in samenwerking met Wecycle, Rova en de kringloopwinkels in de regio. Met containers vol komen deze binnen bij de vestiging van Road2Work in Dalfsen. In 2017 is er vanaf de start in april ruim 980 ton elektrisch afval verwerkt. Dit heeft geleid tot hergebruik van grondstoffen en een aanzienlijke milieuwinst.

Directeur Erik Schalk is erg blij met het resultaat: “Het doet mij goed dat er weer zeven mensen aan het werk zijn in een betaalde baan. Daar draait het uiteindelijk om bij Road2Work, wij zijn slechts een middel om mensen verder te helpen in de weg naar werk.”

Wethouder Jaques van Loevezijn prijst het initiatief: “Vanuit Raalte zijn nog geen re-integratiekandidaten bij Road2Work geplaatst, maar wel een viertal medewerkers vanuit de Sociale Werkvoorziening. Deze medewerkers voelen zich onderdeel van Road2Work en krijgen de kans zich verder te ontwikkelen in een veilige en vertrouwenwekkende omgeving. Op korte termijn zal het aantal medewerkers worden verdubbeld naar acht. Het is mooi dat daarbij ook nog een bijdrage wordt geleverd aan de circulaire economie. ”