Vitale bomen door snoeien per wijk in dorp Raalte

Snoeien

De komende tijd snoeien medewerkers van de gemeente Raalte bomen in het dorp Raalte. Als eerste is nu de wijk Olykampen aan de beurt.

Met behulp van een hoogwerker wordt aan alle bomen per wijk onderhoud gepleegd. Het doel van deze aanpak is het behoud van de vitaliteit van de bomen en de leefbaarheid in de wijk. Klachten over ernstige overlast worden, als dat kan, meteen meegenomen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld overhangende takken. Van al deze klachten kan een melding gemaakt worden. Medewerkers van de gemeente kijken dan samen met de inwoners wat de mogelijkheden zijn.

Planning

De planning voor het snoeien in Raalte is afhankelijk van de weersomstandigheden. Inmiddels zijn de bomen in Raalte dorp grotendeels gesnoeid. Tweede helft van 2017 gaan we beginnen in de wijken het Raan (1343), het Overstigt en Franciscushof (895 bomen).  Gevaarlijke situaties zoals zieke bomen, bomen die om dreigen om te vallen en dergelijke, worden uiteraard zo snel mogelijk aangepakt.

Gezond bomenbestand

In 2015 is de gemeente in de kern Heino gestart met deze zogenaamde wijkgerichte snoei-aanpak.

Deze nieuwe aanpak moet er toe leiden dat het bomenbestand van de gemeente Raalte in goede conditie blijft. Alle bomen in de betreffende wijk worden tegelijk gesnoeid. In de komende jaren komen op deze manier de bomen in alle wijken en kernen aan de beurt.

In het buitengebied van onze gemeente zal een aannemer in opdracht van de gemeente de bomen snoeien.