Veel regen? Check de risico’s

Tegen hevige regenval lijkt geen riool opgewassen. Het rioolstelsel is niet ontworpen om al het water bij hevige regen meteen te verwerken. Meestal is er bij water op straat alleen sprake van regenwater dat de riolering nog niet in kan. Ontstaan er vervelende situaties naar aanleiding van het vele water? Bel dan met onze spoedlijn via 0572 34 77 99.

Regenval kan tijdelijk leiden tot gladde weg 

Na een langere periode van droogte kan bij regen het wegdek glad worden. Het regenwater mengt zich dan met het vuil op de weg. Daardoor vormt zich een soort slijm dat bestaat uit stof, olie- en rubberresten die wekenlang niet zijn weggespoeld. Bij hevige regenval is de gladheid in het algemeen van korte duur, omdat het vuil dan sneller wegspoelt. Het advies in dit soort situaties is de snelheid aan te passen aan de omstandigheden.

Spelen in het regenwater op straat

Soms stroomt er tijdens een hoosbui ook afvalwater uit de rioolputten op straat. Op zich is dat geen probleem, tenzij mensen het contact met dit water opzoeken door erdoor te lopen, te fietsen of erin te spelen. Vooral op kinderen hebben de waterplassen een grote aantrekkingskracht.

Wie in contact komt met water op straat na extreme regen heeft kans op milde gezondheidsklachten, zoals diarree, overgeven, keelpijn of huidklachten. De infecties zijn meestal relatief onschuldig en gaan vanzelf weer over. Het advies is om contact met dit water zoveel mogelijk te vermijden. Is er toch contact met dat water? Was dan je handen goed of neem zo nodig een douche.