Omgevingsvergunning stal Mariënheem

gemeentehuis

In 2007 is er een vergunning verleend voor een varkenshouderijbedrijf aan de Nijverdalseweg in Mariënheem. Er staan nu enkele stallen waarin ruim 9000 varkens gehouden kunnen worden. Onlangs heeft de gemeente Raalte een omgevingsvergunning verleend voor de verbouw van die bestaande stallen. In de plannen gaat het om een nieuwe ruimte die een stal van 500 m2 vervangt. Deze ruimte zal voor een groot deel bestaan uit technische ruimte, voeropslag en kantoor en wederom 500 vierkante meter aan stal. Daarnaast zal één stal met 20 meter worden verlengd. Er is in de nieuwe situatie plaats voor circa 11000 varkens.

Onze rol als gemeente is om op basis van de wet- en regelgeving een toets uit te voeren voor het wel of niet verlenen van een omgevingsvergunning. De aanvraag is getoetst aan deze wet- en regelgeving. Op basis van de toets is er geen reden om de verbouwing van de bestaande bedrijfsruimte af te wijzen.