Militaire oefeningen 15 t/m 19 mei 2017

auto militaire oefening

Van 15 t/m 19 mei 2017 vinden twee militaire oefeningen plaats in de volgende gebieden:

  • Het gebied tussen Amersfoort, Arnhem, Enschede, Hardenberg en Kampen.
  • Het gebied tussen Hasselt, Slagharen, Enschede, Groenlo en Brummen.

Gebied 1

De eenheid 104 Verkennings eskadron oefent met ca. 60 deelnemers en 22 voertuigen.

Gebied 2

De eenheid 11 Brigade Verkenningseenheid (11 BVE) oefent met ca. 40 deelnemers en 12 voertuigen. De oefening start vanaf de kazerne in ‘t Harde, waarna ze zich verspreiden over het hele oefengebied. Tijdens de oefening wordt er op twee momenten een Rollplay gespeeld:

  • Dinsdag 09.00 uur t/m woensdag 09.00 uur
  • Donderdag 09.00 uur t/m vrijdag 09.00 uur

De Rollplay draagt de militaire camouflage broek en een zwarte trui met geel opschrift ‘RECCON’ op de achterkant. Zij maken gebruik van de militaire voertuigen Mercedes Benz en Volkswagen Amarok. Tevens zal er gebruik gemaakt worden van burgervoertuigen.

Overige informatie

Voor beide oefening geldt, dat de verkenners verplaatsingen oefenen met voertuigen, verplaatsingen te voet, het inrichten van observatieposten en het uitvoeren van verkenningen van routes en objecten. De verkenners mogen niet opvallen, daarom zullen zij hun observatieposten uit het zicht en buiten de bebouwde kom bouwen. De verkenners treden op met het verkenningsvoertuig de “Fennek” en opereren in ploegen van twee voertuigen met elk drie personen aan boord. De militairen verplaatsen zich bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie buiten het militaire oefenterrein.

De oefenende eenheid zal in principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen. Wanneer niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden, dan wordt vooraf toestemming gevraagd aan de rechtmatige eigenaar of beheerder. Verder word ter alles aan gedaan om overlast en hinder aan derden te voorkomen.

Schaderegeling:

Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: eenheid, voertuig kenteken, datum en tijd, plaats, soort schade etc., melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Telefoon 030 – 2180420

Jdvclaims@mindef.nl