Informatiebijeenkomst Erven in Salland druk bezocht

Op woensdag 1 november bezochten zo’n 140 inwoners van de gemeenten Olst-Wijhe, Raalte en Deventer de informatiebijeenkomst van de regeling Erven in Salland. In de ontvangstruimte van de Maathoeve te Heeten, waren vertegenwoordigers van verschillende groene organisaties aanwezig. Daarnaast waren er twee erfadviseurs die persoonlijk advies gaven over de inrichting van het erf met streekeigen beplanting.

“Het is goed om te ervaren dat zoveel bewoners van het buitengebied de informatiebijeenkomst bezocht hebben met vaak heel gerichte vragen om hun erf mooier te kunnen maken. Door de aanwezigheid van verschillende stichtingen als Kostbaar Salland, IJsselboomgaarden, Sallands Erfgoed, Landschap Overijssel, de agrarische natuurvereniging Groen Salland, IVN Raalte en de Bijenbeweging Overijssel zijn veel mensen verder geholpen. De sfeer was goed. Bezoekers gaven aan het een nuttige bijeenkomst te vinden en veel nieuwe kennis te hebben opgedaan over de inrichting van hun erf. Dat is precies wat we wilden bereiken” vertelt Gerke Brouwer van Landschap Overijssel. “De opgedane kennis kunnen mensen gebruiken bij het opstellen van een inrichtingsplan van hun erf met streekeigen beplanting”.

Het gaat daarbij om erfbomen, hoogstamfruitbomen, hagen en singels. En dan alleen de inheemse soorten, die hier van nature goed gedijen en geplant in een stijl die past bij het landschap en de bewoners van deze regio. Door karakteristieke beplanting van goede kwaliteit met korting aan te bieden willen de gemeenten Olst-Wijhe, Raalte en Deventer haar bewoners stimuleren zelf aan de slag te gaan met de versterking en het mooier maken van het landschap in onze regio.

Aanvragen voor deze regeling kunnen ingediend worden tussen 5 en 22 november a.s.  Op de website www.landschapoverijssel.nl/erveninsalland wordt meer informatie gegeven over de regeling en de aanmeldprocedure.