Gratis grof tuinafval inleveren op zaterdag 20 mei 2017

snoeien

Zaterdag 20 mei a.s. kunnen inwoners van de gemeente Raalte gratis grof tuinafval inleveren. Met deze actie willen de gemeente en ROVA bereiken dat er zoveel mogelijk grof tuinafval wordt gescheiden. Gescheiden grof tuinafval kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast wordt op deze manier voorkomen dat grof tuinafval bij het restafval eindigt.

Inleverlocaties

 • Milieubrengstation ROVA, Zompstraat 21 in Raalte. Openingstijden: 09:00 uur tot 16:00 uur.
 • Jansen Wijhe, Lierderholthuisweg 15, Wijhe. Openingstijden 09:00 uur tot 12:00 uur.
 • Loonbedrijf Fa. Grefelman, Lemelerweg 62, Luttenberg. Openingstijden 09:00 uur tot 12:00 uur.

Er is geen limiet voor de hoeveelheid grof tuinafval dat ingeleverd wordt. De service is alleen voor particulieren. Inwoners van de gemeente Raalte moeten zich op alle locaties kunnen identificeren.

Wat is grof tuinafval?

Om goede compost te kunnen maken, is het belangrijk dat er alleen grof tuinafval wordt ingeleverd. Als er bijvoorbeeld zand, aarde, of bielzen tussen het grof tuinafval zit, dan is het onbruikbaar voor de compostproductie. Vervuilde ladingen worden daarom niet gratis geaccepteerd.

Wel grof tuinafval

 • Gemaaid gras
 • Organisch tuinafval
 • Bladeren en snoeiafval
 • Tak- en/of stamhout

Geen grof tuinafval

 • Zand en aarde
 • Bielzen en/of gewolmaniseerde schuttingen of tuinhekjes
 • Stoeptegels
 • Overig afval