Denk mee over woningbouw in Heino

In Heino is behoefte aan nieuwe woningen. De vraag is: waar gaan die woningen komen? Inwoners uit Heino en andere belanghebbenden kunnen nu  meedenken over deze vraag. Dit doen zij door mogelijke locaties voor woningbouw op een digitale kaart aan te geven. Een groep van vertegenwoordigers uit Heino en de gemeente Raalte geven samen met het dorp uiteindelijk een advies voor de gemeenteraad over mogelijke ontwikkellocaties in Heino.

Om de komende tien jaar aan de woningvraag in Heino te kunnen voldoen, is behoefte aan nieuwe woningbouwlocaties. In eerste instantie gaat het om circa 60 woningen. De meest recente uitleglocatie, Kiezebos III, bevindt zich in een afrondende fase. Naast deze nieuwbouw zijn de afgelopen jaren inbreidingslocaties ontwikkeld, zoals het voormalig gemeentehuis, locatie van Dijk, Kitchencafé en de Mariaschool. Op een aantal van deze locaties is de bouw nog gaande.

Zet jouw vlag op de kaart

Welke locatie in of rondom Heino wil je aandragen voor nieuwe woningen? En waarom? Zet jouw vlag nu op de digitale kaart en vertel ons waarom jij deze locatie aandraagt. Het kan zijn dat je een plek wilt benoemen waar volgens jou kan worden gebouwd. Het is ook mogelijk om zelf grond aan te bieden. Je kunt tot 16 februari een locatie opgeven. Ga naar de digitale kaart en zet jouw vlag op de kaart.

Bijeenkomst

Het aandragen van een woningbouwlocatie lijkt misschien eenvoudiger dan het is. Wil jij meer weten over waar de kopgroep op moet letten vanuit bijvoorbeeld wet- en regelgeving? Of wil je meer informatie over het aandragen van locaties en de stappen die erop volgen? Kom dan op 6 februari tussen 19.30 en 21.00 uur naar de inloopbijeenkomst bij Ne9en, Canadastraat 9 in Heino. Het is ook mogelijk om een-op-een in gesprek te gaan met iemand van de kopgroep.

Type woningen

De te realiseren woningen zijn bedoeld voor diverse doelgroepen in de categorieën starters en middenklasse. Het kan gaan om woningen voor gezinnen maar ook voor één- en tweepersoonshuishoudens en levensloopbestendige woningen.

Kopgroep

Er is een kopgroep gevormd met inwoners van Heino en de gemeente Raalte om het proces te begeleiden. Na 16 februari beoordeelt de kopgroep de verschillende locaties. Zij stellen eventueel aanvullende vragen en selecteren een aantal locaties die nader onderzocht worden. Er vindt daarna een bijeenkomst voor het hele dorp plaats waarin keuzes toegelicht en/of verder onderzocht worden. Uiteindelijk maakt de kopgroep een advies voor de gemeenteraad.