Besluiten uit de raad van 20 april 2017

gemeentehuis

Raad op pad Heino

De gemeenteraad heeft kennis genomen van de pitches “deelname aanbesteding dagbesteding”, “Bospark Wooldhuis”, “Zwerfafval”, “overlast bomen Korenbloem, “Behoud groen Gouden Emmer”, “Kap boom Speltakker” en “Cultureel centrum de Maalderij”.

De gemeenteraad heeft het college verzocht:

 1. de blijverslening als actiepunt mee te nemen in het actieplan zelfstandig thuis wonen;
 2. de pitch over de verkeersveiligheid in Heino als verkeersmeldingen op te pakken;
 3. in gesprek te gaan met de pitcher over de Vlaminckhorstweg;
 4. om de pitch over het fietspad in Laag Zuthem mee te nemen in het bredere onderzoek om de route langs de Wetering te verbeteren en het herinrichtingsvoorstel in Laag Zuthem;
 5. de pitch over de verkeersnelheid op de Lemelerveldseweg als verkeersmelding op te pakken;
 6. het signaal ten aanzien van ouderenzorg als actiepunt mee te nemen in het actieplan zelfstandig thuis wonen.
 7. de pitcher over de hondenspeelweide in contact te brengen met de landgoedbeheerder van ’t Rozendael en de pitcher van het bospark Wooldhuis om te onderzoeken of daar mogelijkheden voor een hondenspeelweide liggen;

De raad heeft besloten vooralsnog niet te kiezen voor een alternatieve locatie van de vertrek- en aankomst locatie van de discobus en het college te verzocht de situatie in afstemming met de politie in de gaten te houden om verdere overlast te voorkomen.

Tenslotte heeft de gemeenteraad besloten om de inzameling van oud papier niet te wijzigen zodat herinvoering van de papiercontainer – zoals gevraagd – niet doorgaat.

Verkeersstudie bereikbaarheid centrum Raalte

De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de verkeersstudie centrum Raalte en heeft er mee ingestemd dat het college een maatregelenpakket opstelt om de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren.

Inrichting en financiële bijdrage knooppunt Raalte (kruispunt Bos)

De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de geoptimaliseerde voorkeursvariant voor knooppunt Raalte (totale kosten € 50 mln) en ingestemd met een gemeentelijke bijdrage van € 4.500.000 aan deze voorkeursvariant, inclusief een fietsverbinding.

Verder heeft de raad kennis genomen van de rapportage quick scan fietsverbindingen knooppunt Raalte van 6 februari 2017 en ingestemd met een fietsverbinding met twee onderdoorgangen tussen de Ceintuurbaan en de Burgemeester Zuidwijklaan met daarbij een de volgende randvoorwaarden:

 • De verbinding moet een snel alternatief bieden voor de bestaande verbindingen
 • De verbinding moet zowel verkeersveilig als sociaal veilig zijn
 • De verbinding moet geoptimaliseerd zijn voor fietsverkeer van en naar Heino
 • De verbinding mag toekomstige oplossingen niet in de weg staan
 • De kosten moet passen binnen de totale investering van € 50 miljoen
 • De verbinding moet rekening houden met de mogelijke realisatie van een transferium aan de noordzijde van het station Raalte en een verbeterde ontsluiting van bedrijventerrein Beaphar.
 • Ontlasting van fietsverkeer van de huidige fietsverbinding tussen Raalte Noord en Raalte dorp
 • Betere verbinding te maken tussen winkelcentrum van Raalte dorp en Raalte Noord