Vrijkomende agrarische gebouwen in het buitengebied

Reacties op het voorstel mogelijk tot 18 oktober 2017.

Wat was het druk woensdag 4 oktober bij Reimink! We hebben allerlei nieuwe mogelijkheden gedeeld, zoals het starten van het bedrijf, de sloopbank en de schuur-voor-schuur-regeling.

Na afloop bezochten mensen de informatiemarkt waar zij inspiratie op konden doen. Ook konden ze daar contact leggen met adviseurs die een rol kunnen spelen in de toekomstplannen. Zo kregen ze al een eerste advies over ontwerp, sloop, bouw en financiën.

Naar verwachting beëindigen tot het jaar 2030 in Overijssel ca. 3200 agrariërs hun bedrijf. Bij deze bedrijven staat ongeveer 2,8 miljoen m2 aan bebouwing. In Raalte staat hiervan 230.000 m2. Wat is er voor nodig om deze bebouwing een andere invulling te geven of te slopen? Door samen de schouders eronder te zetten, wil gemeente Raalte ervoor zorgen dat we een aantrekkelijk buitengebied houden waar je prettig kunt wonen, werken en recreëren.

Op 4 december bespreekt de gemeenteraad dit onderwerp tijdens de raadpleinsessie.

De hier te downloaden concept-beleidsnota is op 4 oktober gepresenteerd. Suggesties voor verbetering nemen we zo veel mogelijk mee in de definitieve versie. Stuur dan uiterlijk 18 oktober een e-mail met uw voorstel/suggestie naar vab@raalte.nl(link stuurt een e-mail).