Bekendmakingen

Bekendmakingen gemeente Raalte

De officiële bekendmakingen van de gemeente Raalte vindt u op overuwbuurt.overheid.nl en wekelijks op de gemeentepagina in het weekblad van Salland.

U kunt hier de bekendmaking vinden over o.a.:

  • Aanvragen omgevingsvergunning
  • Verleende omgevingsvergunning
  • Verkeersmaatregelen
  • Bestemmingsplannen
  • Meldingsplichtige evenementen
  • Vergunningplichtige evenementen
  • Boswet - kapmeldingen
  • Kennisgevingen wet milieubeheer
  • Stookontheffingen

Berichten over uw buurt

Wilt u officiële berichten over uw buurt via e-mail ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via zoek.overheid.nl. Via de e-mail ontvangt u dan de officiële berichten die u belangrijk vindt.