destination-plan iconAchtergrond van het ontwerp

Het ontwerp is gebaseerd op onderstaande ontwerpprincipes.

Landschap als inspiratiebron

Het centrumplein moet representatief zijn voor Raalte en haar omgeving. Door het omringende landschap van de Sallandse heuvelrug tot IJssel als inspiratiebron te nemen voor groen, water en inrichtingselementen wordt het ontwerp lokaal verankerd.

Groene karakter versterken

Het huidige plein is erg stenig en met het oog op verblijfskwaliteit, hittestress en wateroverlast is het wenselijk om het plein een groener karakter te geven.

Groen als structurerend element

Door groenelementen te positioneren op zichtlijnen vanuit de winkelstraten ontstaat er een natuurlijke aantrekkingskracht richting de pleinen en logica en leesbaarheid in de routing. Waar bomen groeien is het centrumplein. Daarnaast vormen de groenperken een ruimtelijke afscheiding tussen de verschillende pleinen waardoor de ruimtes in maat en schaal dorpser en gemoedelijker aanvoelen.

Water visueel beleefbaar maken

Naast het afvoeren van water speelt water ook een belangrijke rol in de historie van met name de Plas. Daarnaast brengt water dynamiek op het plein.

Uniformiteit in bestrating en meubilair

Om rust en eenheid uit te stralen op de verschillende plekken is er gekozen voor een uniforme bestrating in roodbruine klinkers en eenheid in meubilair in natuurlijke warme materialisering. Hierdoor ontstaat er eenheid in het centrumgebied ondanks de diversiteit aan plekken.

Asymmetrisch profiel

Door gebruik te maken van een asymmetrisch profiel op het plein ontstaat dynamiek en ontstaat er ruimte voor evenementen en gebruik van open ruimte voor horeca. Daarnaast doorbreekt dit profiel het grootschalige en rechtlijnige karakter van het huidige plein.

Gemoedelijke verblijfskwaliteit

Het centrumplein heeft op dit moment onvoldoende verblijfskwaliteit. Door het toevoegen van groen en water wordt een beter verblijfsklimaat gecreëerd. Om dit te versterken is het belangrijk om kwalitatief hoogwaardige verblijfplaatsen toe te voegen op zowel schaduwrijke als zonnige plekken rondom groen en water.

Stedelijke karakteristieken accentueren

Aan het centrumplein is met name de Plaskerk een karakteristiek historisch bouwwerk. Door in bestratingspatronen de vorm van de kerk te benadrukken worden deze karakteristieken versterkt.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via