document iconAanplakbeleid voor politieke partijen

Voor de Provinciale Staten- en waterschapverkiezingen op 15 maart 2023, hanteert de gemeente een aanplakbeleid op het gebied van campagnemateriaal.  

Net als bij eerdere verkiezingen gelden voor het maken van reclame en het doen van politieke uitingen regels. 

In de gemeente Raalte worden vanaf circa zes weken voor de verkiezingsdag op 15 plaatsen in de gemeente verkiezingsborden geplaatst. Wil je als partij een poster op deze borden tonen? Dan dien je een digitaal bestand (pdf- of jpg-indeling) naar verkiezingsteam@raalte.nl. Deze service is gratis. 

Een aantal zaken zijn in de gemeente Raalte niet toegestaan als het gaat om het maken van publiciteit voor een politieke partij: 

  • Het is niet toegestaan sandwichborden te plaatsen (bijvoorbeeld rond lantarenpalen) 

  • Het is niet toegestaan in de openbare ruimte of bij toegangswegen spandoeken, reclameborden, aanhangers, bouwhekken of vergelijkbare objecten met reclame te plaatsen  

Op particulier terrein wordt het plaatsen van een spandoek of tijdelijk bouwsel in verkiezingstijd gedoogd. Te allen tijde geldt dat dit geen belemmering mag opleveren voor buren en passanten en dat het de verkeersveiligheid niet mag hinderen. 

Het is wel mogelijk om via bijvoorbeeld een tijdelijk kraampje aandacht voor uw partij te vragen. Daar mag u ook flyeren, spandoeken gebruiken, met inwoners in gesprek gaan, muziek gebruiken, etc. Hiervoor heeft u heeft daarvoor wel een vergunning nodig. Zie voor meer informatie daarover https://www.raalte.nl/standplaats-vergunning.  

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via