living-household iconAanpak groei Raalte

Het komende jaar maken we een groeibeeld van het dorp Raalte. We beantwoorden daarin de volgende vragen:  

We onderzoeken in welke omvang groei nodig en wenselijk is om onze eigen woonbehoefte en behoefte uit de regio op te vangen.  

We denken hierbij aan vragen als: wat betekent groei van deze omvang voor huidige en toekomstige bewoners van Raalte? Hoe kunnen we de bouw van woningen inzetten om het leven van onze huidige en nieuwe inwoners te verbeteren? Wat betekent groei van deze omvang voor de identiteit van Raalte?  

We beantwoorden de vraag voor welke doelgroepen we bouwen en waar deze groepen willen wonen.  Welke woningtypen horen daarbij? Wie komen er van buiten de gemeente naar Raalte en Heino toe: voor wie zijn wij aantrekkelijk en voor wie willen we aantrekkelijk zijn?  

Welke uitgangspunten hanteren we voor bouwen? Welk deel kan in bestaande wijken of op vrijkomende locaties? Voor welk deel is uitbreiding van Raalte nodig?  

Ook onderzoeken we de behoefte en noodzaak van extra werklocaties. Als dit nodig blijkt denken we na over het type locaties. Zijn dit bedrijventerreinen of misschien wel kantoorruimtes?  

Denk hierbij aan verkeersinfrastructuur, klimaatbestendigheid, het watersysteem en duurzaamheid. Maar ook de maatschappelijke voorzieningen, zoals scholen, die extra nodig zijn.  

Tot slot beantwoorden we ook de vraag welke stappen we zetten in deze volgende fase. 

Jouw advies

Raalte en Heino gaan groeien. We staan voor een aantal belangrijke keuzes. Dat doen we niet zonder jouw advies. Wat vind jij belangrijk in de groei van deze dorpen? Laat het weten in de digitale vragenlijst.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via