Home

Gemeenteraad Raalte

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van onze gemeente. De raad vertegenwoordigt u, als inwoner van de gemeente Raalte, en neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om de bouw van een school of het innen van belastingen, het begint met een besluit van de gemeenteraad. Op deze website vindt u meer informatie over de gemeenteraad, de werkwijze van de raad en de manier waarop u invloed kunt uitoefenen.

Actueel

De hoorzitting van 20 oktober 2014, over de programmabegroting 2015, de meerjarenraming 2016-2018 en de belastingverordeningen 2015, is verplaatst naar 27 oktober 2014, 20.30 uur

Hoorzitting 27 oktober 2014
Raadsvergadering 30 oktober 2014
Raadsvergadering 6 november 2014

Gemeenteraad